[QAD] Blog over zakelijke financien

Geldinning uitbesteden: een incassobureau

Een incassobureau inschakelen: Waar moet je op letten?

Wanneer je een onderneming runt of je eigen bedrijf hebt, is er niets zo vervelend als klanten die niet betalen. Jij levert het gewenste product of de gewenste dienst, maar je hebt tot op de dag van vandaag nog geen geld ontvangen. Dan kan het in sommige gevallen raadzaam zijn om een incassobureau in te schakelen. Wat kan een incassobureau voor je betekenen? Zijn er wettelijke verplichtingen waar je aan dient te voldoen voordat je geldinning uitbesteedt en waar moet je op letten wanneer je besluit een dergelijk bureau in de arm te nemen? In dit artikel beschrijf ik de belangrijkste zaken omtrent dit onderwerp.

Let op wanneer je een incassobureau inschakelt

Een incassobureau heeft geen wettelijke status. Dit wil zeggen dat iedereen in principe een incassobureau kan starten. Er zijn geen opleidingen vereist. Zelfs mensen met een strafblad hebben de vrijheid om hun eigen incassobureau te beginnen. En juist omdat er veel geld te verdienen is in de incasso en er geen wettelijke vereisten zijn om een eigen bedrijf in deze bedrijfstak te beginnen, zijn er veel malafide bedrijven actief. Wel is het Incasso Keurmerk opgericht door de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-Ondernemingen (NVIO). Controleer alvorens je een bureau inschakelt of dit is aangesloten bij deze vereniging. Ook zijn de incassotarieven wettelijk vastgelegd. Deze zijn te vinden in de W.I.K., de afkorting voor Wet Incasso Kosten. Wanneer een bureau andere tarieven hanteert, dan zou er een alarmbel bij je af moeten gaan.

Wanneer kun je een incassobureau inschakelen?

Veel mensen denken dat er talloze herinneringen en aanmaningen naar een klant gestuurd moeten zijn, voordat je een incassobureau kunt inschakelen. Dit is niet juist. Wettelijk gezien hoeft de debiteur slechts eenmalig een aanmaning te ontvangen, in de vorm van een ingebrekestelling, voordat je de geldinning kunt uitbesteden aan een incassobureau. In gebreke stellen houdt kort gezegd in dat de schuldeiser de klant in kwestie schriftelijk aanmaant om het openstaande bedrag te betalen. De schuldeiser is hierbij wel verplicht om de debiteur een redelijke termijn, van minstens 14 dagen, de tijd te geven om tot betaling over te gaan. Is deze periode verstreken, dan kun je een beroep doen op een bureau voor geldinning. Hoe graag je ook geld wilt zien voor de moeite die je hebt gedaan voor een klant, toch is het aan te raden om niet te snel over te gaan op het uitbesteden van het innen van geld. Besef dat de relatie met je klant schade oploopt, wanneer het bureau meermaals brieven aan de klant stuurt met een dringend verzoek om te betalen. Bezoekjes van deurwaarders zal jullie relatie ook geen goed doen. Aan de andere kant heb je ook niets aan een klant die niet betaalt. Je zult zelf een inschatting moeten maken over wanneer het juiste moment is om gebruik te maken van de diensten van een incassobureau.

Voor meer informatie spreek met RechtNet Advocaten BV.


Delen